Gery Yo Search

Цитати от книгата "Наследницата"

✍ ✍ ✍Цитат първи.✍ ✍ ✍

Светлина в душата.✍ ✍ ✍Цитат втори.✍ ✍ ✍

Сърцето не е справедлив владел.✍ ✍ ✍Цитат трети.✍ ✍ ✍

Любовта минава и през желязната броня и достига сърцето.✍ ✍ ✍Цитат четвърти.✍ ✍ ✍

Перото на съдбата е тежко.✍ ✍ ✍Цитат пети.✍ ✍ ✍

Вещиците знаят защо!✍ ✍ ✍Цитат шести.✍ ✍ ✍

За очите нещата са скрити, но за сърцето - никога!✍ ✍ ✍Цитат седми.✍ ✍ ✍

Глупостта е лош господар и още по-лоша приятелка.✍ ✍ ✍Цитат осми.✍ ✍ ✍

Всеки вижда това, което иска да види.✍ ✍ ✍Цитат девети.✍ ✍ ✍

Пътят на звяра.✍ ✍ ✍Цитат десети.✍ ✍ ✍

Злото навън можеш да убиеш, но в душата...✍ ✍ ✍Цитат 11.✍ ✍ ✍

Спомените са дамга върху сърцето.


"Наследницата" (Гери Йо)


Gery Yo Search

About the privacy policy

How Google uses data when you use our partners' sites or apps